Regionalni energetski forum Tuzla

REF 2015

21.04. - 22.04.2015. godine


Regionalni energetski forum Tuzla - REF osnovan je 2014. godine. Forum se održava jednom godišnje i predstavlja događaj na kojem renomirani stručnjaci diskutuju o aktuelnim temama iz oblasti energetskih politika, primjene novih tehnologija kao i pravcima razvoja energetike uopšte.

REF se razlikuje od ostalih sličnih događaja po svom konceptu, sadržaju kao i aktivnom učešću brojnih sudionika iz svih značajnijih energetskih subjekata iz BiH i Regiona.

Održavanje REF 2015 predstavlja početnu aktivnost u procesu kreiranja regionalne platforme za koordinaciju energetske tranzicije. Ciljevi održavanja ovogodišnjeg Foruma su:

• razmjena informacija, iskustava i „naučenih lekcija“ iz procesa transformacije elektroenergetskih sektora u zemljama Regiona;
• procjena trendova razvoja energetskog sektora u EU;
• identifikacija ključnih izazova održivog razvoja sektora, koji će osigurati dugoročnu sigurnost snabdijevanja;
• razumijevanje okvira za zajedničko djelovanje unutar Energetske unije;
• procjena prednosti regionalnog pristupa novim investicijama, posebno u proizvodne kapacitete.

Na REF 2015 svoje učešće potvrdilo je više od 150 učesnika.


Pokrovitelj REF 2015 je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Inicijalni Savjetodavni odbor  

Predsjednik
prof.dr. Slavko Krajcar, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Članovi
prof. dr. Nenad Debrecin, Sveučilite u Zagrebu, Hrvatska
prof. dr. Mustafa Musić, JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Aleksandar Kovačević, Oxford Energy Institute, UK i nezavisni konsultant za ekonomiju energetike, Beograd, Srbija
dr Blagoje Šupić, Mješoviti holding Elektroprivreda RS, Trebinje, Bosna i Hercegovina
dr Pavel Omahen, ELES, Ljubljana, Slovenija
Željko Topić, JP Elektroprivreda HZHB, Mostar, Bosna i Hercegovina
Đulizara Hadžimustafić, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, Mostar, Bosna i Hercegovina
mr. sc. Edin Zametica, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Hajrudin Bećirović, Operator za OIEiEK, Mostar, Bosna i Hercegovina
Miroslav Nikolić, JP Elektroprivreda HZHB, Mostar, Bosna i Hercegovina
Josip Dolić, Nezavisni operator sistema BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Cvjetko Žepinić, Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Inicijalni Organizacioni odbor  

Predsjednik
prof. dr. sc. Mirza Kušljugić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Članovi
dr. sc. Fadil Nadarević, JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla, BiH
mr. sc. Alija Mujčinagić, Državna regulatorna komisija za električnu energiju u BiH, Tuzla, BiH
Emir Aganović, JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
dr. sc. Munever Čergić, RMU Banovići, Banovići, BiH
mr. sc. Enver Omazić, JP Elektroprivreda BiH ZD Rudnici „Kreka“ doo, Tuzla, BiH
Nusret Kurtalić, JP Elektroprivreda BiH, ED Tuzla, BiH
dr. sc. Izet Džananović, JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla, BiH
doc.dr.sc. Admir Softić, MVTEO BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Alaudin Alihodžić, Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

REGIONALNI ENERGETSKI FORUM TUZLA - REF 2015
PROGRAM

KRISTALNA DVORANA, HOTEL „TUZLA“, TUZLA

Utorak, 21.04.2015.

12:00 Dolazak i registracija učesnika
13:30 Otvaranje i pozdravna obraćanja
   • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH pokrovitelj REF 2015
• Nj.E. dr. Valentin Inzko, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, OHR
• gdin. Reuf Bajrović, Federalni ministar energije, rudarstva i industrije
• gdin. Bego Gutić, Premijer Tuzlanskog kantona
predstavnici drugih domaćih i međunarodnih institucija

14:00  Panel 1 – prvi dio: „Implementacija Trećeg energetskog paketa EU: status quo na tržištima električne energije i gasa u zemljama regije“

   Pozvano izlaganje:
• gdin. Simon Uzunov  (prezentacija 808 kb ), šef Odjela za električnu energiju, Sekretarijat Energetske zajednice, Austrija

   Moderatori:
• mr. sc. Branislav Prelević, predsjedavajući Odbora Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore (RAE) i predsjednik Regulatornog odbora Energetske zajednice (ECRB), Crna Gora
• mr. sc. Edin Zametica  , savjetnik Komisije, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK), predsjedavajući Radne grupe za problematiku kupaca i maloprodajno tržište ECRB, BiH

   Panelisti:
• dr. sc. Pavel Omahen   (prezentacija 699 kb ), koordinator za pogon i upravljanje, ELES - Operator prenosne mreže, Slovenija
• mr. sc. Ivona Štritof   (prezentacija 1.631 kb ), direktorica Sektora za EU i regulatorne poslove, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska
• gđa. Ljiljana Hadžibabić   (prezentacija 481 kb ), član Savjeta Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), Srbija
• gdin. Novak Medenica (prezentacija 310 kb ), direktor, Regulatorna agencija za energetiku, Crna Gora
Diskusija
15:30 Kafe pauza

16:00 Panel 1 – drugi dio: „Implementacija Trećeg energetskog paketa EU: status quo na tržištima električne energije i gasa u zemljama regije “

  Moderatori:
• prof. dr. sc. Mustafa Musić  , rukovodilac Sektora za strateški razvoj, JP Elektroprivreda BiH, BiH
• mr. sc. Alija Mujčinagić  , šef Odsjeka za tržišta, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK), BiH
• gdin. Cvjetko Žepinić  , izvršni direktor za rad i održavanje sistema, Elektroprenos BiH, BiH
  Panelisti:
• dr. sc. Blagoje Šupić  , izvršni direktor za finansije, MH Elektroprivreda RS, BiH
• gdin. Emir Aganović   (prezentacija 1.271 kb ), pomoćnik generalnog direktora za razvoj, JP Elektroprivreda BiH, BiH
• gdin. Davorin Đaković (prezentacija 2.801 kb ), izvršni direktor za distribuciju, JP Elektroprivreda HZHB, BiH
• gdin. Milorad Tuševljak, član Komisije, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK), BiH
Diskusija

17:30 Završetak prvog panela
18:00  Sastanak Savjetodavnog odbora REF 2015
19:30 Koktel dobrodošlice (galerija hotela „Tuzla“)

Srijeda, 22.04.2015.

09:00 Panel 2 – prvi dio: „Strategije, planovi i investicije u elektroenergetskom sektoru"
   Pozvano izlaganje:
• gdin. Peter Vajda   (prezentacija 443 kb ), ekspert za okoliš, Sekretarijat Energetske zajednice, Austrija
   Moderatori:
• prof. dr. sc. Slavko Krajcar  , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska
• prof. dr. sc. Mirza Kušljugić  , Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, BiH
   Panelisti:
• gđa. Merima Karabegović   (prezentacija 532 kb ), Radna grupa za okoliš Energetske zajednice, BiH
• dr. sc. Anes Kazagić   (prezentacija 2.092 kb ), vodeći stručni saradnik za razvoj proizvodnih EEO, JP Elektroprivreda BiH, BiH
• dr. sc. Elvedin Grabovica  , generalni direktor, JP Elektroprivreda BiH, BiH
• mr. sc. Ognjen Marković  , direktor, projekat USAID Investiranje u sektor energije
• gdin. Aleksandar Kovačević (prezentacija 228 kb ), ekspert za ekonomiju energetike, Oxford Energy Institute, Srbija

11:00 Kafe pauza

11:30 Panel 2 – drugi dio: „Strategije, planovi i investicije u elektroenergetskom sektoru"

   Moderatori:
• prof. dr. sc. Nenad Debrecin, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska
• dr. sc. Fadil Nadarević   (prezentacija 66 kb ), pomoćnik direktora, JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla, BiH

   Panelisti:
• gdin. Alaudin Alihodžić  , izvršni direktor za planiranje, Elektroprenos BiH, BiH
• gdin. Savo Mirković   (prezentacija 261 kb ), tehnički direktor, EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari, BiH
• mr. sc. Amil Kamenica   (prezentacija 1.054 kb ), izvršni direktor, JP Elektroprivreda BiH, BiH
• gdin. Mirza Džindo (prezentacija 637 kb ), inženjer za Termoelektranu Banovići, RMU Banovići, BiH
• gdin. Dragan Jeremić  , MH Elektroprivreda RS , ZP RiTE GACKO, BiH
• gdin. Miroslav Nikolić  , rukovoditelj za razvoj obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost, JP Elektroprivreda HZHB, BiH
• gdin. Zlatko Malović (prezentacija 1.206 kb ), rukovodilac Službe investicija, RiTE Ugljevik, BiH
   Diskusija
13:30  Zaključci i završetak Regionalnog energetskog foruma – REF 2015
 
14:00 Ručak
 
 

*   Napomena: Forum se organizuje na jezicima u službenoj upotrebi u BiH.
**  Program je podložan dopunama i izmjenama od strane organizatora.

Svoje učešće na Regionalnom energetskom forumu Tuzla – REF 2015 do sada su potvrdili predstavnici slijedećih kompanija i institucija:

        • Agencija za energetiku Republike Srbije, Srbija
        • Državna regulatorna komisija za električnu energiju Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
       • EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari, Bosna i Hercegovina
        • Elektrocentar Petek d.o.o., Hrvatska
       • Elektroprenos-Elektroprijenos a.d., Bosna i Hercegovina
        • Elektroprivreda Crne Gore, TE Pljevlja, Crna Gora
        • ELES – Operator prenosne mreže, Slovenija
        • Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP), Hrvatska
        • Imtech Deutschland GmbH & Co. KG, Njemačka
        • JP Komunalno Brčko d.o.o., Brčko distrikt BiH
        • JP Elektroprivreda BiH d.d., Bosna i Hercegovina
        • JP Elektroprivreda BiH d.d., TE Tuzla, Bosna i Hercegovina
        • JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici „Kreka“ d.d. Tuzla, Bosna i Hercegovina
        • JP Elektroprivreda HZHB, Bosna i Hercegovina
        • MH Elektroprivreda RS, Bosna i Hercegovina
        • MH Elektroprivreda RS, ZP RiTE Gacko, Bosna i Hercegovina
        • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
        • Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina
        • Projekat USAID Investiranje u sektor energije (Energy Investment Activity)
        • Regulatorna agencija za energetiku, Crna Gora
        • Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
        • RMU „ Banovići“ d.d. Banovići, Bosna i Hercegovina
        • Sekretarijat Energetske zajednice, Beč, Austrija
        • Siemens d.o.o., Sarajevo
        • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Bosna i Hercegovina
        • Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektotehnike, Bosna i Hercegovina
        • Ured visokog predstavnika (OHR)

Registracija  

Proces registracije može se izvršiti preuzimanjem formulara ( link na formular PDF ) i slanjem uredno popunjenog formulara na e-mail: info@ref.ba

U slučaju da imate poteškoća prilikom preuzimanja formulara molimo da nas kontaktirate.

Po završetku registracije primit ćete pisanu potvrdu.

S obzirom da je broj učesnika ograničen sugerišemo da što ranije izvršite registraciju.

Akreditacija predstavnika medija

Sve medijske kuće, koje su zainteresirane za učešće i praćenje Regionalnog energetskog foruma Tuzla - REF 2015, obavezne su izvršiti akreditaciju svojih predstavnika putem obrasca prijave kojeg mogu dobiti slanjem upita na info@ref.ba ili direktno preuzimanjem obrasca (link na obrazac PDF).
Uredno popunjen obrazac dostaviti na e-mail: info@ref.ba nakon čega će od organizatora dobiti potvrdu.

Kotizacija  

Kotizacija za učešće na Regionalnom energetskom forumu iznosi 300,00 KM (sa PDV-om).
Kotizacija obuhvata:
 - programski materijal
 - osvježenje za vrijeme pauza na Forumu
 - koktel dobrodošlice (u večernjim satima na dan 21.04.2015.)
 - ručak 22.04.2015.

Kompanije i ustanove koje šalju više učesnika mogu ostvariti popust na upit organizatoru. Uplata kotizacija moguća je samo putem bankovnih računa naznačenih u formularu za prijavu.

Poseban popust prilikom registracije mogu ostvariti studenti i predstavnici medija.

Za više informacija u vezi uplata kotizacije molimo da nas kontaktirate.

Mjesto održavanja  

Regionalni energetski forum održava se u Kristalnoj dvorani hotela "Tuzla" u Tuzli.

 

Dolazak u Tuzlu    

Dolazak u Tuzlu je moguć automobilom ili avionom. Više informacija možete pronaći na linku za Međunarodni aerodrom Tuzla.

Smještaj u Tuzli  

U Tuzli postoji nekoliko hotela i motela.

Hotel "Tuzla" - recepcija: +387 35 369 600; +387 35 369 605
e-mail: rezervacija@hoteltuzla.com; info@hoteltuzla.com

Hotel "Golden Star" - recepcija: +387 35 249 220
e-mail: reservation@goldenstarhotel.ba; info@goldenstarhotel.ba

Hotel "Tehnograd" - recepcija: +387 35 +387 35 226 396
e-mail: info@hotel-tehnograd.com

"Royal Motel" - recepcija: +387 35 315 666
e-mail: recepcija@royalmotel.ba

Partneri u realizaciji REF2015   

Pozivamo Vas da budete naš partner:

Basic partner
- Obezbjeđen prostor u holu ispred Kristalne dvorane
- Isticanje imena firme na web stranici Foruma
- Podjela brošura, kataloga i ostalog promotivnog materijala partnera u sklopu materijala pripremljenog za učesnike Foruma

Partner
- Obezbjeđen prostor u holu ispred Kristalne dvorane
- Isticanje imena firme na web stranici Foruma
- Isticanje imena firme u sali gdje se održava Forum
- Isticanje imena firme na štampanim materijalima Foruma
- Pokroviteljstvo jedne kafe pauze u toku trajanja Foruma
- Podjela brošura, kataloga i ostalog promotivnog materijala partnera u sklopu materijala pripremljenog za učesnike Foruma.

Sve informacije o cijenama za sticanje statusa "Basic Partner" i "Partner" u realizaciji REF 2015 možete dobiti na upit organizatoru putem e-mail: info@ref.ba

BH Telecom        RMU Banovići
Basic partner
Imtech        Imtech

Kontakt  

Regionalni energetski forum Tuzla
M. i Ž. Crnogorčevića 5
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Zlata Odobašić
tel.: +387 (0)35 369 913
mob.: +387 (0)61 143 353
fax.: +387 (0)35 369 903

e-mail: info@ref.ba