Placeholder image
ref 2016
Placeholder image

Regionalni energetski forum - REF održava se jednom godišnje i predstavlja događaj na kojem renomirani stručnjaci diskutuju o aktuelnim temama iz oblasti energetskih politika, primjene novih tehnologija i pravcima razvoja energetike uopšte. REF se razlikuje od ostalih sličnih događaja po svom konceptu, sadržaju, kao i aktivnom učešću brojnih sudionika iz svih značajnijih energetskih subjekata iz BiH i regiona. Održavanje Regionalnog energetskog foruma - REF predstavlja kontinuiranu aktivnost u procesu kreiranja regionalne platforme za koordinaciju energetske tranzicije.

CILJEVI ODRŽAVANJA FORUMA SU:

bullet zeleno

Razmjena informacija, iskustava i „naučenih lekcija“ iz procesa transformacije elektroenergetskih sektora u zemljama Regiona;

bullet zeleno

procjena trendova razvoja energetskog sektora u EU;

bullet zeleno

identifikacija ključnih izazova održivog razvoja sektora, koji će osigurati dugoročnu sigurnost snabdijevanja;

bullet zeleno

razumijevanje okvira za zajedničko djelovanje unutar Energetske unije;

bullet zeleno

procjena prednosti regionalnog pristupa novim investicijama, posebno u proizvodne kapacitete.

Placeholder image

REGIONAL ENERGY FORUM
REF 2017
24th and 25th May 2017
Tuzla, Bosnia and Herzegovina
P r o g r a m

REGIONALNI ENERGETSKI FORUM
REF 2017
24. i 25. maj/svibanj 2017.
Tuzla, Bosna i Hercegovina
P r o g r a m

Hotel „Mellain“
 

Wednesday / srijeda, 24.05.2017.

 
Placeholder image

09:00 - 12:00

   

Presentation of the Poster Section for the Evaluation Committee (VIP room) / Predstavljanje radova mladih stručnjaka pred Komisijom za ocjenu (VIP sala)

Placeholder image
Placeholder image

12:00 - 18:00

   

Exhibition of posters (Conference Room D) / Izložba radova (Sala D)

Placeholder image
Placeholder image

12:15 - 12:45

   

Press Conference/ Konferencija za štampu

Placeholder image
Placeholder image

12:00 - 13:00

   

Registration of guests and participants / Registracija gostiju i učesnika

Placeholder image
Placeholder image

13:00

   

FORUM OPENING / OTVARANJE FORUMA

          Rationale and Objectives of the Forum / Ciljevi foruma
prof. dr. Mirza Kušljugić, University of Tuzla, Faculty of Electrical Engineering, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
          Welcome Address / Pozdravna obraćanja
             
        Moderator: prof. dr. sc. Slavko Krajcar
Keynote speakers / Uvodničari:
          Macroeconomic Framework for Large-Scale Investments / Makroekonomski okvir za velika ulaganja ( PPT PDF 556 kb)
Dr Vladimir Gligorov, Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, Austria
          Interplay Between Natural Gas, Lignite and Renewables / Interakcija između prirodnog gasa, lignita i obnovljivih izvora energije ( PPT PDF 966 kb)
Aleksandar Kovačević, Oxford Energy Institute, Belgrade, Serbia
          Discussion / Diskusija
 
Placeholder image

14:15 - 14:30

       

Coffee break / Pauza za kafu

 
 

Panel 1

   

Implementation of the Energy Community Treaty in New Circumstances / Implementacija Sporazuma o Energetskoj zajednici u novim okolnostima
Moderator: prof. dr. Mirza Kušljugić

          South Eastern Europe Integration into the Energy Union / Integracija jugoistočne Evrope u Energetsku uniju ( PPT PDF 2.430 kb)
Christian Egenhofer, Centre for European Policy Studies, Brussels, Belgium
          Power Investments: Emerging Legal Framework / Ulaganja u elektroenergetskom sektoru: pravni okvir ( PPT PDF 1.229 kb)
Dr Branislava Lepotić Kovačević, Transnafta, Belgrade, Serbia
          Reform and Restructuring of the Energy Sector in Bosnia and Herzegovina / Reforma i restruktuiranje energetskog sektora u Bosni i Hercegovini ( PPT PDF 2.095 kb)
Doc. dr. sc. Admir Softić, Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
          Energy Investments Landscape in the Western Balkans and a view on local energy companies / Pregled ulaganja u energetiku Zapadnog Balkana i osvrt na lokalne energetske kompanije ( PPT PDF 678 kb)
Dejan Ljuština, PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd., Zagreb, Croatia
          Discussion / Diskusija
Wrap-up and takeover notes
 
Placeholder image

15:45 - 16:00

       

Coffee break / Pauza za kafu

 
 

Panel 2

   

Large Scale Investments into New Energy Facilities in the Western Balkans / Velika ulaganja u nove energetske objekte na Zapadnom Balkanu
Moderator: Aleksandar Kovačević

          Experience in Lignite Power Retrofit, Biomass and Waste Utilization in Energy Production / Iskustva u rekonstrukciji lignitnih elektrana, korištenja biomase i otpada u proizvodnji energije ( PPT PDF 3.947 kb)
Boguslaw Krzton, Global Power Group, Amec Foster Wheeler, Warszawa, Poland
          Coal Plant Decommissioning / Demontaža termoelektrana i remedijacija ( PPT PDF 2.968 kb)
Dragomir Marković, VPC East d.o.o. Belgrade, Serbia
          Estimation of Biomass Resources for Energy Production in Federation of Bosnia and Herzegovina / Procjena resursa energijske biomase u Federaciji Bosne i Hercegovine ( PPT PDF 723 kb)
dr. sc. Anes Kazagić, Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
          Estimation of Biomass Resources in Bosnia and Herzegovina / Procjena resursa biomase u Bosni i Hercegovini ( PPT PDF 9.540 kb)
prof. dr. Ćemal Višnjić, Faculty of Forestry, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
          Poplar Plantation as Land Restoration Option at Lignite Mine and Its Resource Relevance / Zasadi topole kao opcija za rekultivaciju lignitnih rudnika i relevantnost energetskog resursa ( PPT PDF 5.992 kb)
Dr Dragana Dražić, Forestry Institute, Belgrade, Serbia
          Discussion / Diskusija
Wrap-up and takeover notes
 
Placeholder image

18:30

   

Poster Section Award Ceremony / Ceremonija dodjele nagrada za najbolju ideju - projekat mladih stručnjaka

        Moderators:
prof.dr. Milan Radovanović, President of the Society of Thermal Engineers of Serbia, Belgrade, Serbia
prof. dr. sc. Nenad Debrecin, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, Croatia
 
Placeholder image

20:00 - 22:00

   

Reception and Networking / Večera i networking , Hotel „Mellain“

 

Thursday / četvrtak, 25.05. 2017.

 
Placeholder image

09:00
Panel 3

   

Energy Demand, Security of Supply and Integration of Electricity Markets in South East Europe / Potrošnja energije, sigurnost snabdijevanja i integracija u tržišta električne energije jugoistočne Evrope
Moderator: prof. dr. sc. Nenad Debrecin

        Keynote speakers / Uvodničari:
          On the Way to the Clean Energy for All Europeans / Na putu do čiste energije za sve građane ( PPT PDF 2.038 kb)
prof. dr. sc. Slavko Krajcar, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, Croatia
          Role of the Distributed Sources of Flexibility in the Current and Future Market Structures / Uloga distribuiranih izvora fleksibilnosti u postojećim i budućim tržišnim strukturama ( PPT PDF 1.014 kb)
doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, Croatia
          Power Market Integration in South East Europe / Integracija tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi ( PPT PDF 1.540 kb)
Simon Uzunov, Energy Community Secretariat, Vienna, Austria
       
   
Discussion / Diskusija
 
Placeholder image

10:30

   

Coffee break / Pauza za kafu

 
          CROPEX - Operational Experiences / Iskustva u radu ( PPT PDF 1.053 kb)
mag. ing. el. Ante Mikulić, Croatian Power Exchange, Zagreb, Croatia
          SEEPEX - Operational Experiences / Iskustva u radu ( PPT PDF 1.891 kb)
Dejan Stojčevski, SEEPEX a.d. Belgrade, Serbia
          HEP Trade - Operational Experiences/ Iskustva u radu ( PPT PDF 3.192 kb)
Marin Cerjan dipl.ing., HEP Trade Ltd., Zagreb, Croatia (tbc)
          Possibilities of JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar on the Electricity Market - Issues and Challenges/ Mogućnosti JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar na tržištu električne energije - problematika i izazovi ( PPT PDF 1.216 kb)
mag. ing. el. Ervin Leko, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Bosnia and Herzegovina
       
   
Discussion / Diskusija
 
Placeholder image

13:00

   

Wrap-up Session / Zaključna razmatranja

 
Placeholder image

13:30 - 14:30

   

Lunch / Ručak, Hotel „Mellain“

 
In the framework of the Regional Energy Forum – REF 2017 a specific event will be held – the poster presentation of ideas and projects developed by young professionals, which contribute to energy transition process in the region.

U okviru Regionalnog energetskog foruma – REF 2017 održaće se poseban događaj – poster prezentacija ideja i projekata mladih stručnjaka, koji doprinose procesu energetske tranzicije u regionu.


Placeholder image

REGISTRACIJA

Proces registracije može se izvršiti preuzimanjem formulara:

i slanjem uredno popunjenog formulara na e-mail:

U slučaju da imate poteškoća prilikom preuzimanja formulara molimo da nas kontaktirate. Po završetku registracije primit ćete pisanu potvrdu. S obzirom da je broj učesnika ograničen sugerišemo da što ranije izvršite registraciju.

Placeholder image

KONTAKT

Regionalni energetski forum Tuzla
M. i Ž. Crnogorčevića 5
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Zlata Odobašić
tel.: +387 (0)35 369 913
mob.: +387 (0)61 143 353
fax.: +387 (0)35 369 903
e-mail:info@ref.ba

Placeholder image

NATJEČAJ ZA NAJBOLJE IDEJE/PROJEKATE ENERGETSKE TRANZICIJE

Polazeći od opredjeljenja da će mladi stručnjaci na akademskim i istraživačkim institucijama, u industriji i (ne)vladinom sektoru biti nosioci procesa energetske tranzicije u regionu Jugoistočne Evrope, u okviru REF 2017 organizuje se natječaj za najbolju ideju/projekt koji doprinosi nekom od aspekata energetske tranzicije (razvoju tržišta, zaštiti okoline, planiranju razvoja nisko-ugljičnog energetskog sektora, poticanju investicija) u domenu kreiranja i implementacije politika, strategija i razvojnih planova, razvoju proizvoda i servisa i pokretanju investicionog procesa.
Pravo prijave za učešće u takmičenju imaju mladi stručnjaci tehničkih i netehničkih profila. Prijava ideje/projekta se vrši ispunjavanjem Prijavnog obrasca koji možete preuzeti na www.ref.ba do 01.05.2017. Uredno popunjeni obrazac i prateću dokumentaciju pošaljite na info@ref.ba i nusmir.mekic@gmail.com
Prispjele prijave će evaluirati Stručna komisija koja će eventualno zahtijevati dodatne informacije o ideji/projektu. Komisija će do 10.05.2017. obavijestiti podnosice prijava o selekciji ideja/projekata koji će se prezentovati na Regionalnom energetskom forumu - REF 2017.
Podnosioci odabranih ideja/projekata treba da predstave osnovne koncepte svojih prijedloga Komisiji 24.05.2017. na REF 2017 koja će na osnovu evaluacije prijedloga i prezentacija donijeti odluku o dodjeljivanju nagrada:
  • Prva nagrada u iznosu od 600,00 KM
  • Druga nagrada u iznosu od 400,00 KM
  • Treća nagrada u iznosu od 200,00 KM
Proglašenje nagrađenih će se obaviti u okviru REF 2017, koji će biti održan 24. i 25.05.2017., hotel „Mellain“, Tuzla, Bosna i Hercegovina. Svi podnosioci odabranih ideja/projekata imaju pravo prisustva svim sadržajima REF 2017 bez plaćanja kotizacija.

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 369 913 ili slanjem upita na: nusmir.mekic@gmail.com (gdin. Nusmir Mekić, Bacc.ing.el.) ili info@ref.ba

 
     

Placeholder image

KOTIZACIJA

Kotizacija za Regionalni energetski forum - REF 2017 iznosi

300,00 KM (sa PDV-om)

za učesnike iz Bosne i Hercegovine, odnosno

150,00 EUR

za učesnike iz inostranstva.

U cijenu kotizacije uključeno je: sudjelovanje, programski materijal, osvježenje za vrijeme pauza na Forumu, svečana večera (u večernjim satima 1. dan) te ručak (2. dan).

Za učesnike iz BiH uplatu kotizacije možete izvršiti na:

NLB Banka doo, transakcijski račun broj 132100-0311808060
Za: Udruženje za razvoj NERDA, M. i Ž. Crnogorčevića 5, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Svrha uplate: Kotizacija za Forum REF 2017

Za uplate iz inostranstva (EUR €):

Broj računa: 100865564
Banka: NLB Tuzlanska banka DD, Tuzla, Bosna i Hercegovina
SWIFT code: TBTUBA22
IBAN: BA39 1321 0100 8655 6454
Za: Udruženje za razvoj NERDA, M. i Ž. Crnogorčevića 5, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Po osnovi: Kotizacija za Forum REF 2017

Kotizacija se uplaćuje po predračunu koji ispostavljamo na osnovu uredno popunjenje i dostavljene prijave za učešće.
U slučaju nedolaska, uplaćena kotizacija se ne vraća. Za više informacija o uplati kotizacije molimo da nas direktno kontaktirate putem e-maila: info@ref.ba ili ++ 387 (0) 35 369 913.

Placeholder image

MJESTO ODRŽAVANJA

Regionalni energetski forum REF 2017 održava se u

HOTEL MELLAIN U TUZLI.

Placeholder image

DOLAZAK U TUZLU

Dolazak u Tuzlu je moguć automobilom ili avionom. Više informacija možete pronaći na linku

Međunarodni aerodrom Tuzla

U Tuzli postoji nekoliko hotela i motela.

Hotel "Mellain"

Placeholder image

+387 (0) 35 365 500
Placeholder image info@mellainhotel.com

Hotel "Tuzla"

Placeholder image

+387 35 369 600; +387 35 369 605
Placeholder image rezervacija@hoteltuzla.com;
info@hoteltuzla.com

Hotel "Golden Star"

Placeholder image

+387 35 249 220
Placeholder imagereservation@goldenstarhotel.ba;
info@goldenstarhotel.ba

Hotel "Tehnograd"

Placeholder image

+387 35 226 396
Placeholder imageinfo@hotel-tehnograd.com

"Royal Motel"

Placeholder image

+387 35 315 666
Placeholder imagerecepcija@royalmotel.ba

Placeholder image

UČESNICI

Lista organizacija, institucija i kompanija koje su potvrdile učešće na Regionalnom energetskom forumu – REF 2017:

1. Al trade d.o.o.Mostar, BiH - 1 učesnik
2. B92 a.d. Beograd, Srbija - 1 učesnik
3. BH Komitet CIGRÉ, Sarajevo, BiH - 2 učesnika
4. BSI doo Jajce, BiH - 2 učesnika
5. Centre for European Policy Studies, Brisel, Belgija - 1 učesnik
6. CWG Balkan d.o.o, Beograd, Srbija - 1 učesnik
7. DELING d.o.o. Tuzla, BiH - 2 učesnika
8. EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o, BiH - 1 učesnik
9. ELCOM doo Tuzla, BiH - 1 učesnik
10. Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, BiH - 1 učesnik
11. Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luk - OP Mostar, BiH - 1 učesnik
12. Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - Direkcija, BiH - 5 učesnika
13. Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - OP Sarajevo, BiH - 1 učesnik
14. Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - OP Tuzla, BiH - 1 učesnik
15. ELES d.o.o. Ljubljana, Slovenija - 1 učesnik
16. ENVIDOME d.o.o Niš, Srbija - 1 učesnik
17. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska - 4 učesnika
18. Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, BiH - 11 učesnika
19. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu, Hrvatska - 3 učesnika
20. Federalna uprava za inspekcijske poslove, Sarajevo, BiH - 1 učesnik
21. Global Power Group - Amec Foster Wheeler, Varšava, Poljska - 1 učesnik
22. HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb, Hrvatska - 1 učesnik
23. HEP-Trade d.o.o. Beograd, Srbija - 1 učesnik
24. HEP-Trade d.o.o. Mostar, BiH - 1 učesnik
25. HEP-Trgovina d.o.o., Zagreb, Hrvatska - 2 učesnika
26. Hrvatska burza električne energije d.o.o. CROPEX, Zagreb, Hrvatska - 1 učesnik
27. Hrvatska Elektroprivreda HEP d.d. Zagreb, Hrvatska - 2 učesnika
28. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o, Zagreb, Hrvatska - 3 učesnika
29. Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, BiH - 1 učesnik
30. International Burch University, Sarajevo, BiH - 11 učesnika
31. Inving Invest Inženjering d.o.o Prijedor, BiH - 1 učesnik
32. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Elektrodistribucija Tuzla, BiH - 8 učesnika
33. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Termoelektrana Kakanj, BiH - 2 učesnika
34. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Termoelektrana Tuzla, BiH - 3 učesnika
35. JP Elektroprivreda BiH d.d. Direkcija, Sarajevo - 7 učesnika
36. JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Zenica, Zenica, BiH - 2 učesnika
37. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, BiH - 20 učesnika
38. JP Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH, BiH - 2 učesnika
39. JP Transnafta, Beograd, Srbija - 1 učesnik
40. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija - 2 učesnika
41. Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH - 1 učesnik
42. Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH - 2 učesnika
43. MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje, BiH - 3 učesnika
44. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo, BiH - 4 učesnika
45. Njemačko društvo za međunarodnu saradnju-GIZ, Sarajevo, BiH - 1 učesnik
46. Operator za OIEiEK, Mostar, BiH - 4 učesnika
47. Oxford Institute for Energy Studies, Beograd, Srbija - 1 učesnik
48. PricewaterhouseCoopers Advisory, Zagreb, Hrvatska - 1 učesnik
49. Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore, Podgorica, Crna Gora - 3 učesnika
50. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, Mostar, BiH - 3 učesnika
51. SEEPEX a.d. Beograd, Srbija - 2 učesnika
52. Sekretarijat Energetske zajednice, Beč, Austrija - 1 učesnik
53. Shanghai Electric Group Company Ltd., Kina - 2 učesnika
54. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH - 3 učesnika
55. Šumarski institut, Beograd, Srbija - 1 učesnik
56. Vienna Institute for International Economic Studies, Beč, Austrija - 1 učesnik
57. Vlada Federacije BiH, Ured premijera, Sarajevo, BiH - 1 učesnik
58. VPC East d.o.o. Beograd, Srbija - 1 učesnik
59. WPD ENERSYS d.o.o. Dubrovnik, Hrvatska - 1 učesnik